Законодавство про охорону праці складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю УкраїниЗакону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Якщо Ваше право на безпечні умови праці було порушено, якщо роботодавець не додержується вимог законодавства щодо охорони праці – Вам до нас!